Organister

Om oss

Vi är två stockholmsorganister som varit goda vänner sedan 2001, då Michael just flyttat till Sverige. Ett gemensamt, ingående intresse för god musik förenar oss. 2011 genomförde vi serien BachiStan, en årslång konsertserie med J S Bachs samtliga orgelverk och en samhällsaktuell talare vid varje konsert, i kombination med bland annat filmvisning, föredrag och presentationer i form av Youtubeinslag.

2020 återupplivar vi serien i ny tappning. I Tyska kyrkan finns nu den romantiska Juno- orgeln, med helt annorlunda klangbild mot Peterorgeln¹. För oss organister blir serien ännu mer annorlunda i och med att vi bytt roller mot 2011, både vad gäller vilken av orglarna och vilka stycken vi spelar. På samma sätt som förra gången har vi en intressant talare vid varje konsert, som vi mycket ser fram emot att höra!

Gabriella Sjöström och Michael Dierks


¹Tyska kyrkans neobarockorgel 1972-2016, byggd av Willi Peter, som var med vid Bachserien 2011 men numera helt passande finns i S:t Petersburg.

Gabriella Sjöström

Gabriella Sjöström är uppvuxen i Göteborg och spelade från början främst cello och piano. I början av tonåren började hon ta lektioner för organisten i hemförsamlingen Fässberg, Bertil Karlsson. Därpå följde studier vid Musikhögskolans i Stockholm kyrkomusikerlinje med Hans Fagius som orgellärare. Hon deltog i ett flertal masterclasses och studerade ett par perioder för David Sanger i England. Därpå följde påbyggnadsstudier under Hans-Ola Ericssons ledning vid Piteå musikhögskola med konsertorganistexamen 1991.

Gabriella har arbetat som organist i Immanuelskyrkan och Sofia kyrka och turnerat både inom Sverige och utomlands. Sedan 1998 är hon organist i Sankt Görans kyrka och började samma år undervisa i liturgiskt orgelspel vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hon har ansvarat för två stora orgelprojekt i S:t Görans kyrka, dels omintonering av läktarorgeln, dels nybygge av kororgel. Sedan 2019 är hon studierektor för kyrkomusikerutbildningen vid KMH.

Michael Dierks

Michael Dierks har studerat på kyrkomusiker- och organistlinjen vid högskolor i Stuttgart, Detmold och Bremen, samt doktorerat vid McGill University i Montreal med en avhandling om 1600-talets orgelmusik.

Sedan våren 2001 är han kyrkomusiker i Tyska S:ta Gertruds församling i Stockholm, där han bland annat leder kyrkokören Kantorei, två barnkörer samt kammarkören Haga Motettkör. Han spelar även på kyrkans klockspel, vars genomgripande restaurering år 2008 han ansvarat för. Dessförinnan ledde han det unika projektet att rekonstruera kyrkans första orgel (Dübenorgeln).

2005 initierade Michael Gamla Stans Levande julkalender. 2015-2018 drev han projektet att restaurera och återuppsätta Tyska kyrkans romantiska Åkerman & Lund-orgel från 1887 (Junoorgeln). Han initierade tillsammans med Stefan Therstam och Gabriella festivalen OrganSpace Stockholm 2017. Michael är ordförande i styrelsen för festivalen, som äger rum i september varannat år.